یادداشت؛
گروه: اصلی / سیاست
تاریخ: ۱۰:۲۶ :: ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
همبستگی ضرورت خراسان

تشکیل مجدد خراسان بزرگ و یا حداقل حفظ خراسان رضوی آرزوی بخش بزرگی از مردمی که عاشق خراسان تاریخی به مرکزی مشهد امام رضا ( ع ) هستند بوده و همیشه خواهد بود. در این حال هستند افرادی که به جهت ناآگاهی و یا بخاطر ماهی گرفتن از درگیری بین مردم چند شهرستان که به […]

تشکیل مجدد خراسان بزرگ و یا حداقل حفظ خراسان رضوی آرزوی بخش بزرگی از مردمی که عاشق خراسان تاریخی به مرکزی مشهد امام رضا ( ع ) هستند بوده و همیشه خواهد بود.

در این حال هستند افرادی که به جهت ناآگاهی و یا بخاطر ماهی گرفتن از درگیری بین مردم چند شهرستان که به بلندای تاریخ دوست و هم استانی بوده و هستند هرازگاهی سخن از جدای شهرستان های دیگری از خراسان رضوی و تشکیل استان خراسان و یا خراسان های جدید میگویند.

امروز سخنی را از یکی از نمایندگان محترم مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی مبنی بر تقسیم مجدد استان خراسان بزرگ و تاریخی خواندم و تعجب کردم که چرا آن نماینده محترم که اقتصاد و توسعه را متوجه است چنین حرفی گفته باشد.

خراسان پاره ، پاره و ایجاد دشمنی و درگیری بین مردم شهرستان ها و شهرهای این استان همیشه آرزوی دشمنان خراسان امام رضا (ع ) بوده و هست اینکه چرا نماینده مردم مشهد مقدس سخن دشمنان خراسان را تکرار و مطلبی بیان نماید که درگیری بین مردم چند شهر و شهرستان را بهمراه خواهد داشت شاید با تصور ماهی گیری و کسب رای دوره آینده که بنظر می‌رسد با اینگونه موضع گیری ها برعلیه خراسان امام رضا ع بسیار بعید باشد بوده است.

به امید روزی که خراسان ها دور هم جمع شده و اعتبار خراسان بزرگ را احیا و یا حد اقل خراسان رضوی را حفظ کنند و افرادی که رای مردم مشهدالرضا ع مرکز استان خراسان رضوی را در اختیار دارند از اینگونه سخن گفتن خوداری نمایند.

 

 

محمد حسین روشنک
دبیر جبهه مردمی مشهد برای همه