ویژه‌نامه صادرات؛
گروه: اقتصاد
تاریخ: ۹:۱۵ :: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
کارنامه کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی در سال ۱۳۹۶

– کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی توانسته است ازابتدای سال جاری در راستای تهیه و تدوین سیاست‌ها و اقدامات اجرایی گام‌هایی موثر بردارد و در جهت تحقق الزامات توسعه صادرات از خراسان رضوی موفقیت‌هایی را کسب کند. در تدوین این سیاست‌ها بسته پیشنهادی ۳۴ بندی کارگروه توسعه صادرات که در تاریخ ۱۶تیرماه سال ۹۴ همزمان با […]

– کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی توانسته است ازابتدای سال جاری در راستای تهیه و تدوین سیاست‌ها و اقدامات اجرایی گام‌هایی موثر بردارد و در جهت تحقق الزامات توسعه صادرات از خراسان رضوی موفقیت‌هایی را کسب کند. در تدوین این سیاست‌ها بسته پیشنهادی ۳۴ بندی کارگروه توسعه صادرات که در تاریخ ۱۶تیرماه سال ۹۴ همزمان با سفر هیئت به تصویب رسیده بود مورد نظر قرار  گرفت.

  • این کمیسیون سلسله نشست‌هایی را با حضور مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی جهت طرح و بررسی مسائل و مشکلات مالیاتی حزوه تجارت استان خراسان رضوی برگزار کرده است.
  • با توجه به گسترش روابط تاتارستان و خراسان رضوی در سال جاری و دیدار هیئت‌های بلندپایه اقتصادی و سیاسی دو کشور، رئیس کمیسیون تجارت در هیئتی تجاری به ریاست استاندار خراسان رضوی با سفر به این جمهوری کشور روسیه سفری داشته و گزارشی از فرصت‌ها و چالش‌های موجود در ارتباط تاتارستان و خراسان رضوی را تهیه کردند تا نقشه راهی برای هیئت‌های اعزامی تجاری باشد.
  • از ابتدای سال جاری بررسی راهکارهای استفاده بیشتر از ظرفیت های بانک توسعه صادرات در جهت گسترش صادرات استان با حضور رئیس کل این بانک انجام شد و پیگیری‌هایی جهت واگذاری اختیارات بیشتر به شعبه استان خراسان رضوی انجام شد.
  • به منظور تقویت بنیان‌های صادراتی در سال جاری هماهنگی‌های به منظور حضور موثر در نمایشگاه آلماتی قزاقستان صورت گرفت و هیئتی تجاری از خراسان رضوی به این شهر اعزام شدند.
  • کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی در سال جاری مطالعات و نشست‌های کارشناسانه‌ای را برای بررسی عوامل موثر بر قیمت تمام شده کالاهای صادراتی صورت داد که خوشخبتانه بررسی چالش‌ها به ارائه پیشنهاداتی از سوی ریاست کمیسیون تجارت برای کاهش قیمت تمام شده منجر شد.

 

کمسیون تجارت اتاق بازرگانی در سل۹۷ برنامه‌های زیر را در دست اقدام دارد:

– توسعه روابط تجاری ایران و روسیه با محوریت استان خراسان رضوی

– بررسی عوامل موثر بر قیمت تمام شده کالاهای صادراتی و ارائه پیشنهاداتی در خصوص کاهش آن از طریق

– انتقال تجربیات صادرکنندگان نمونه ملی استان خراسان رضوی به کارآفرینان جوان از طریق مصاحبه با آنها و گردآوری مصاحبه ها در قالب یک کتاب

– شناسایی کالاهای مزیت دار صادراتی استان در راستای تکمیل برنامه توسعه صادرات استان خراسان رضوی