ویژه‌نامه صادرات؛
گروه: اقتصاد
تاریخ: ۹:۱۲ :: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
نگاه به کارنامه کانون کارآفرینی در حوزه تجارت

همواره یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های فعالان اقتصادی واگذاری امور مرتبط با فضای کسب و کار به بخش خصوصی و سهیم کردن آن‌ها در فرآیندهای تصمیم‌گیری بوده است. امری که به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر فضای کسب  وکار تاثیر می‌گذارد و می‌تواند نوید بخش اقتصادی پویا باشد. به طور حتم یکی از ابزارهای کارآمد […]

همواره یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های فعالان اقتصادی واگذاری امور مرتبط با فضای کسب و کار به بخش خصوصی و سهیم کردن آن‌ها در فرآیندهای تصمیم‌گیری بوده است. امری که به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر فضای کسب  وکار تاثیر می‌گذارد و می‌تواند نوید بخش اقتصادی پویا باشد.

به طور حتم یکی از ابزارهای کارآمد برای تحقق این مهم، اتاق بازرگانی و تشکل‌های هماهنگ از جمله کانون کارآفرینان است که خوشبختانه در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور از پشتوانه قانونی قابل قبولی نیز برخوردارند.

خوشبختانه طی سال‌های اخیر به تدریج شاهد ارتقای جایگاه تشکل‌ها به عنوان نهادهای حایل میان حاکمیت و بخش خصوصی بوده ایم و بی شک می توان بر این موضوع صحه گذاشت که امروز بسیاری از نهادهای حاکمیتی، نقش آفرینی تشکل‌های بخش خصوصی را حداقل در مقام مشاور خود پذیرفته اند.

کانون کارآفرینان استان خراسان رضوی مجموعه است متشکل از کارآفرینان برتر، صاحب نظران و کارشناسان حوزه کارآفرینی استان که به طور مستقل و غیردولتی به عنوان اتاق فکر حوزه کارآفرینی استان به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و وظایف لایحه پیشنهادی سازمان نظام کارآفرینی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است.

اهداف تشکیل کانون نیز بشرح ذیل است:

– افزایش توان مدیریتی استان در کمک به شناسایی موانع توسعه کارآفرینی و رفع آن‌ها

– هم افزایی و مشارکت حداکثری کارآفرینان در تصمیم سازی مدیران ارشد استان در زمینه توسعه کارآفرینی

– ایجاد زمینه و بستر مناسب جهت گسترش و ترویج انواع کارآفرینی و نهادینه سازی فرهنگ آن در استان

– مشاوره و کمک به تصمیم گیری‌های مدیران ارشد استان و افزایش ضریب اطمینان تصمیمات اتخاذ شده در زمینه کارآفرینی.

گفتنی است حضور استاندار محترم خراسان رضوی به عنوان رئیس و مدیران دولتی برخی از سازمان‌های دولتی به عنوان اعضا در کنار فعالین اقتصادی و صاحبان خرد  در بنگاه‌های موفق بخش خصوصی

توانسته است کانون کارآفرینی را به شورایی برای گفت‌وگوی بخش خصوصی و مقامات دولتی در جهت توسعه کارآفرینی و ایجاد اشتغال تبدیل کند.