1. مطالب منتشر شده در دسته ی "قاب روزنامه"
روزنامه سه‌شنبه ۲۰ آذر

دانلود pdf روزنامه سه شنبه ۲۰ آذر

بازگشایی قسمتی دیگر از مسیر متروی مشهد-گلبهار

  طی تفاهم نامه منعقده اداره کل اوقاف استان خراسان رضوی و شرکت عمران شهر جدید گلبهار، یک کیلومتر دیگر از مسیر ۴۰ کیلومتری متروی مشهد-گلبهار بازگشایی شد به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید گلبهار، مهندس هومن گریوانی مدیرعامل این شرکت با اشاره به این مطلب گفت: یک کیلومتر دیگر از مسیر متروی […]

روزنامه دوشنبه ۱۹ آذر

دانلود pdfروزنامه دوشنبه ۱۹ آبان

روزنامه یکشنبه ۱۸ آذر

دانلود pdf روزنامه یکشنبه ۱۸ آذر

روزنامه شنبه ۱۷ آذر

دانلود pdf روزنامه شنبه ۱۷ آذر

روزنامه چهارشنبه ۱۴ آذر

دانلود روزنامه چهارشنبه ۱۴آذر

روزنامه سه شنبه ۱۳ آذر

دانلود pdf  روزنامه سه‌شنبه ۱۳ آذر

روزنامه دوشنبه ۱۲ آذر

دانلود pdf روزنامه دوشنبه ۱۲ آذر

روزنامه یکشنبه ۱۱ آذر

دانلود pdf روزنامه یکشنبه ۱۱آذر

قالب خبری